NU Actueel

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

“Ik ging natuurlijk helemaal uit m’n dak. Ik nam aan het een vergissing was, maar eigenlijk wilde ik heel graag dat het géén vergissing was,” aldus Clara Sousa-Silva, een post-doc onderzoekster aan het MIT.
Leven op Venus, geen grote dieren of planten, maar micro-organismen die zweven op een kilometer of vijftig hoogte in de atmosfeer van de planeet. Een spectaculaire ontdekking van een bijzonder stofje, fosfine, in de atmosfeer van Venus leidde tot deze conclusie die de wereldpers haalde. Wat is er nu precies ontdekt?

Lees zowel bron 1 als bron 2 over deze ontdekking. 

Opdrachten

In bron 1 wordt fosfine aangeduid als “fosforwaterstof”.

  1. Havo: Geef een mogelijke structuurformule van fosfine.
    Vwo: Geef een mogelijke Lewisstructuur van fosfine.
  2. Leg met behulp van bron 2 uit dat de aanwezigheid van fosfine een sterke aanwijzing is voor leven op Venus.

In bron 1 worden omstandigheden genoemd die het leven op Venus niet makkelijk maken.

  1. Geef deze omstandigheden en leg uitwaardoor ze moeilijk verenigbaar met “leven” zijn.

In bron 2 wordt er in de eerste afbeelding en onder het kopje “Twee sterrenwachten zagen hetzelfde” een uitleg gegeven van de detectiemethode.

  1. Leg uit op welke manier het gas fosfine is aangetoond.

In het eerste stukje van bron 2 wordt een “hoge zuurgraad” genoemd. Chemisch gezien is dit in strijd met het stukje tekst onder het kopje “Wolken bestaan voor 90% uit zwavelzuur”.

  1. Leg, met hulp van een berekening, uit dat de zuurgraad juist erg laag is.
    Ga hierbij uit van 90 massa-% zwavelzuur als sterk zuur (het splitst geheel in ionen) en ga uit van een gegeven uit Binas tabel 43A.

Het onderzoek naar buitenaards leven kost erg veel geld, miljoenen euro’s belasting- en privégeld per jaar. In 2015 heeft bijvoorbeeld een Russische miljardair er 100 miljoen in gestoken.

  1. Geef beknopt jouw mening over de stelling: “Onderzoek naar buitenaards leven is zonde van het geld”

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron 1: Hart van Nederland
Bron 2: Astronomie.nl
Bron afbeelding: Shutterstock