NU Actueel

Hoe ontstaan broeikasgassen?

 - NU Actueel Video bekijken

Broeikasgassen, ze maken de aarde steeds warmer. Meer warmte betekent dat de gletsjers en sneeuwvelden in koude werelddelen gaan smelten. Voor jou, in Nederland, kan dit leiden tot natte voeten of een nat huis. Dit komt doordat de zeespiegel gaat stijgen waardoor Nederland kan overstromen.
Weet jij eigenlijk wat broeikasgassen zijn en waardoor de aarde dan opwarmt? Bekijk deze Willem Wever over broeikasgassen.

Opdrachten

 1. In de aflevering van Willem Wever worden een aantal brandstoffen genoemd die bij verbranding broeikasgassen in de lucht brengen.
  Geef de namen van de drie genoemde brandstoffen.
 2. Hoe ontstaan deze drie brandstoffen?
 3. Bij welke soort scheikundige reactie komen uit deze brandstoffen broeikasgassen vrij?
 4. Niet alleen bij deze reactie komen broeikasgassen vrij. Ook koeien produceren een broeikasgas.
  Beschrijf hoe bij koeien dit broeikasgas ontstaat.
 5. In de aflevering van Willem Wever worden de scheikundige namen van twee broeikasgassen genoemd.
  Geef deze namen.
 6. Er worden veel maatregelen bedacht om het opwarmen van de aarde te verminderen. In de aflevering van Willem Wever wordt het minder eten van vlees genoemd.
  Geef/zoek of bedenk drie andere maatregelen en leg uit waardoor deze maatregelen effect hebben.
 7. Beschrijf wat het vak scheikunde te maken heeft met deze broeikasgassen.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: Willem Wever