NU Actueel

Fehmanbelttunnel

  • Algemeen
  • 23 oktober 2020
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Havo/vwo Tweede Fase
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

In Denemarken is een begin gemaakt met de bouw van de langste afgezonken tunnel ter wereld, de Fehmarnbelttunnel. Deze tunnel komt tussen Duitsland en Denemarken onder de Fehmarnbelt in de Oostzee.
De tunnel wordt niet geboord, zoals de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland en de Westerscheldetunnel in Nederland, maar opgebouwd uit delen die worden afgezonken op de zeebodem. Het wordt de langste gecombineerde weg- en spoortunnel ter wereld. Het maakt reizen tussen Duitsland en Denemarken veel sneller: een treinreis wordt er twee uur korter door. Dezelfde reis met de auto zal ongeveer een uur sneller zijn dan nu, omdat automobilisten niet meer met de veerboot hoeven.
De tunnel van 18 kilometer komt zo’n 40 meter onder het wateroppervlak. Volgens planning zijn zo’n 3000 mensen nodig om hem te bouwen en het budget bedraagt ruim 7 miljard euro. Het project moet in 2029 klaar zijn. Betekent dit het einde van de veerboten?
bron: NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk de video.
a Wat is een belangrijk verschil in bouwwijze tussen de Kanaaltunnel/Westerscheldetunnel en de Fehmanbelttunnel ?
b Leg uit waarom het project pas in 2029 klaar is.
c Het is logisch dat deze tunnel handig is voor Duitsers en Denen, maar waarom hebben ook Nederlanders en Zweden er voordeel van?
d Waarom past deze tunnel goed bij de klimaatplannen van de Europese Unie?
e Leg uit wat de gevolgen zijn voor absolute en relatieve afstand tussen Puttgarden en Rødbyhavn.

2 Bekijk de eerste twee minuten van deze video.
a Waarom wordt de naam ’47 billion dollar floating highway’ gebruikt?
b Zoek Noorwegen op in de atlas. Hoe worden de zeeinhammen genoemd? Leg uit hoe deze zijn ontstaan.
c In de rest van het filmpje kun je zien dat er bruggen worden gebouwd, maar ook een drijvende tunnel. Waarom is het niet mogelijk om een tunnel op de bodem aan te leggen?

3 Bekijk de brug bij Kobe, Japan via Streetview.
a Japan bestaat uit verschillende grote en kleine eilanden die verbonden zijn met tunnels. Waarom is het in Japan lastiger dan in Noorwegen om bruggen en tunnels aan te leggen? Bewijs dit met een kaart uit de atlas.
b In Nederland zijn ook veel tunnels aangelegd. Bekijk dit filmpje maar eens. Met welke problemen moet je in Nederland rekening houden als je tunnels wilt bouwen?
c Wat is de langste geboorde tunnel ter wereld? Tip: bekijk dit filmpje! Noem de belangrijkste reden waarom deze tunnel is aangelegd.
d Leg uit waarom de mainportfunctie van Rotterdam door deze tunnel en door de Fehmanbelttunnel versterkt wordt.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp vind je in leerjaar 5 H/V  Hoofdstuk  1 Globalisering en hoofdstuk 2 Aarde.