NU ActueelBeta

De kabinetsplannen van Rutte III voor 2020

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Naast de hoedjesparade en de baard van de koning was er vandaag ook aandacht voor de Rijksbegroting voor het komende regeringsjaar.

 Opdrachten:

Print zowel de miljoenennotaposter voor 2020 als die van 2019, liefst op A3.

1. Laat de leerlingen beide posters vergelijken in groepjes en bespreek de belangrijkste verschillen op het gebied van:

– inkomstenbronnen

– uitgaven categorieën

– prestaties in het licht van de EMU-normen

2. Welke demografische ontwikkeling ligt er mede ten grondslag aan de veranderde geplande uitgaven in 2020?

3. Welke conjuncturele ontwikkeling ligt er mede ten grondslag aan de veranderde geplande inkomsten in 2020?

 

Meer informatie over Prinsjesdag?

Rijksoverheid: Alle achtergrondinformatie over de Miljoenennota

De Volkskrant: De belangrijkste kabinetsplannen voor 2020

 

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website