NU Actueel

De invloed van de coronacrisis op het puberbrein

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Je bent geen uitzondering als je last hebt van somberheid en depressie als gevolg van de coronamaatregelen. Jongeren lijden vaak onder de gevolgen van de maatregelen: veel thuiszitten en weinig contacten met andere jongeren. Wat maakt dat juist jongeren hier zo gevoelig voor zijn?

 

Opdrachten

1a  Bekijk de video ‘How does the teenage brain form?’ van 0:53-2:20. Licht toe op welke manier hersencellen in de prefrontale cortex zich tijdens de puberteit ontwikkelen.
Wat is het gevolg van deze veranderingen voor de werking van het puberbrein?

Lees het artikel ‘Het emotionele puberbrein.’ Licht toe hoe de ontwikkeling van de frontale cortex en het limbisch systeem een rol spelen in het feit dat bij pubers emoties en sterke invloed hebben op het gedrag.

Ook het pleziergebied (de nucleus accumbens) is erg actief tijdens de puberteit. Licht toe hoe dit op een vergelijkbare manier het nemen van beslissingen vanuit de frontale cortex beïnvloedt.

De sterke invloed van het emotionele brein biedt ook voordelen, je kunt snel en instinctief beslissingen nemen. Het actieve pleziergebied, en de hang naar een ‘kick’ brengt voor pubers extra risico’s met zich mee. Licht toe dat de ontwikkeling van deze beide hersengebieden een tegengestelde werking hebben op de overlevingskansen tijdens de puberteit.

Bekijk de video ‘Hoe voelen jongeren zich tijdens de coronacrisis?’ van 1:40-3:15. Beredeneer waardoor gevoelens van depressie en angsten juist tijdens de coronacrisis kunnen toenemen bij pubers.

Bekijk de video ‘How stress affects your brain’ van 0:38-2:30. Beschrijf welk effect chronische stress kan hebben op de hersenen.

Het stresshormoon cortisol werkt in op de amandelkernen (amygdala). Beschrijf wat hiervan het gevolg is.

Cortisol kan ook je leervermogen en mentale gezondheid verminderen.  Beschrijf op welke manier deze nadelige invloed van stress tot uiting komt.

Lees het artikel ‘Bewegen voor je brein.’ en noem drie manieren waarop sporten je hersenen en stemming positief beïnvloedt.

 

Bronnen

Parenting Tweens and Teens: ‘How does the teenage brain work?’
Nationale Wetenschapsagenda: ‘Hoe voelen jongeren zich tijdens de coronacrisis?’
Alles over sport: ‘Bewegen voor je brein’
Sensi: ‘Het emotionele puberbrein.’
TED-Ed: ‘How stress affects your brain.’

 

Meer weten?

NJI: Steun aan ouders van jongeren in coronatijd | Coronavirus | NJi

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 5 vwo H12 Hormonen en H13 Zenuwstelsel.