NU Actueel

Coronatesten

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

 

Het coronavirus heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Van alle kanten proberen artsen, virologen en beleidsmakers de pandemie onder controle te krijgen. Nu, november 2021, dreigt het virus weer op te laaien en lopen de ziekenhuizen en ic’s weer vol met coronapatiënten. Vaccinatie blijkt te helpen, maar ook wanneer we weten wie besmet is en wie niet, is het belangrijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vandaag de dag zijn er verschillende typen testen in omloop. Ze testen allemaal op een andere manier en de betrouwbaarheid varieert.

 

Opdrachten

1 Bekijk de video ‘Different tests for COVID-19’
a  Noteer drie typen testen.
b  Welke test gebruikt geen bemonstering van neus en keel?
c  Noteer van elk type test welk deel van het coronavirus de test aantoont.
d  Welke cellen van het afweersysteem produceren de stoffen die laboranten proberen aan te tonen in het bloed?
e  Welke conclusie kun je trekken uit een positieve bloedtest? En welke conclusie niet?
f  Wat houdt het in als het resultaat van zowel de moleculaire test als de antigeentest positief is?
g  Wat is het verschil tussen asymptomatische en symptomatische personen.
h  Wat is de conclusie uit een positieve bloedtest?
i  Waarover geeft een positieve bloedtest geen uitsluitsel?
j  Noteer vijf maatregelen die je kunt nemen om besmetting van anderen te voorkomen.

 

2  Lees de tekst Waarom testen niet-besmette mensen soms toch positief? En acht andere vragen over coronatesten – Leeuwarder Courant (lc.nl).
a  Wat is de belangrijkste graadmeter van de pandemie?
b  Noteer de belangrijkste beperking van de PCR-test.
c  Licht toe hoe de voorloper van de PCR-test werkt, de klassieke methode.
d  Noteer drie voordelen van de PCR-test boven de klassieke test.
e  Licht toe hoe het kan dat iemand positief getest is de dag erna negatief.
f  In welke gevallen is de antigeen-sneltest handiger dan een PCR-test?
g  Wat zijn de maatschappelijke en sociale gevolgen van de pandemie?

 

Bronnen
WHO: ‘Different tests for COVID-19’
Leeuwarder Courant: ‘Waarom testen niet-besmette mensen soms toch positief? En acht andere vragen over coronatesten’

Meer weten?
Panorama apotheken: ’Wat is het verschil tussen de verschillende coronatesten: PCR-, zelf- en sneltest?’
Reformatorisch Dagblad: ’Snelheid en betrouwbaarheid coronatesten verschilt fors’
Alila Medical Media: ’Understanding Different COVID-19 Tests, Animation’

 

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 5 havo H12 Gezondheid.