NU Actueel

Beschadiging middenrif door coronavirus

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Van de mensen die hersteld zijn van een infectie met SARS-CoV-2, blijft een aantal langdurig kortademig. Dit is opmerkelijk omdat er geen tot weinig restschade in de longen te zien is. Onderzoekers van het Amsterdam-UMC en het Radboud-UMC hebben de mogelijke oorzaak hiervan gevonden in het middenrif.

 

Opdrachten

Een symptoom van SARS-CoV-2 infectie is benauwdheid door vocht in de longblaasjes. Leg uit op welke manier dit vocht benauwdheid veroorzaakt.

2  Lees het artikel ‘Onderzoek covid 19 tast belangrijkste ademspier aan bij ernstig zieken’.
In het artikel staat dat het middenrif de belangrijkste ademspier is. Licht aan de hand van Binas 83A toe of de borstholte vergroot of verkleint als gevolg van het samentrekken van het middenrif en of dit uit- of inademing tot gevolg heeft.

3  Bekijk de video ‘Ademhalingsoefeningen met nma tijdens covid.’ Met ondersteunende oefeningen is onder andere de ademhaling via het middenrif te trainen. Licht toe dat het naar voren komen van de buik het verdiepen van de ademhaling via het middenrif ondersteunt.

Sommige mensen die herstellen van covid-19 blijven kortademig. Artsen meten bij hen een normaal O2-gehalte in het bloed. Licht toe wat dit zegt over de werking van hun longen en over de mogelijke oorzaak van de kortademigheid?

Bekijk de foto bij het NOS-artikel ‘Onderzoek covid 19 tast belangrijkste ademspier aan bij ernstig zieken’. Vergelijk de aangetaste cellen van het middenrif van covid-19 patiënten met die van de controlegroep zonder covid-19. Wat kun je hieruit concluderen?

Ottenheijm verwacht dat de middenrifschade ook voor kan komen bij ex-covid-19-patiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen geweest zijn, maar na het herstel nog lang last hebben van kortademigheid. Licht toe waarom het moeilijk is deze hypothese te testen.

Lees het artikel Diaphragm Pathology in critically ill patients with COVID-19 and postmortem findings from 3 medical centers.’ De onderzoekers tonen aan dat spiercellen in het middenrif de ACE-2 receptor voor het coronavirus bevatten. Hoe zijn deze receptoren betrokken bij covid-19 gerelateerde schade in het middenrif?

Welke twee andere waarnemingen, die het aannemelijk maken dat het virus in de spiercellen schade veroorzaakt, rapporteren de onderzoekers?

 

Bronnen

NOS ‘Onderzoek covid 19 tast belangrijkste ademspier aan bij ernstig zieken’.
Spierziekten Nederland ‘Ademhalingsoefeningen met nma tijdens covid.’ (0’19 – 1’45 min)
Jama Network Diaphragm Pathology in critically ill patients with COVID-19 and postmortem findings from 3 medical centers.’

 

Meer weten?

Nature ‘Extrapulmonary manifestations of COVID-19.’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 5 vwo H11 Regeling intern milieu.