NU Actueel

Atol-eilanden zijn over dertig jaar onbewoonbaar

  • 10 mei 2018
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: US Army
 - NU Actueel Video bekijken

Een nieuwe studie van de Amerikaanse geologische dienst voorspelt dat in 2050 van de tienduizend eilanden ruim 400 atol-eilanden door de zeespiegelstijging onbewoonbaar zijn. Niet alleen de zeespiegelstijging ook de verhevigde golfaanvallen breken het atol af en brengen zoutwater op het land. Hierdoor verzilten de kleine zoetwatervoorraden en komt landbouw en het drinkwatervoorziening in gevaar. In het verleden heeft het Amerikaanse leger hier atoomproeven gehouden en nu staat er dure radarapparatuur om de ‘vijand’ in de gaten te houden. De bewoners van de Marshalleilanden hebben het recht om naar de VS te verhuizen, met name naar Hawaii. Dit gebeurt nu al uit armoede, maar straks komt daar het klimaatprobleem nog bij. We hebben dan te maken met klimaatvluchtelingen. Een ding is zeker, de atol-eilanden moeten omhoog. Een optie is om kleine eilanden in de buurt af te graven en het materiaal te gebruiken voor het ophogen van de andere eilanden. Een andere optie is om de huizen en de infrastructuur op palen te bouwen.

Bron: de Volkskrant, 1 mei 2018

 

Opdrachten

Lees de tekst, bekijk de foto  en het filmpje/animatie.

 

1 Zoek met behulp van de atlas de Marshalleilanden op. Welk groot (ei-)land ligt het dichtste bij de Marshalleilanden?

2 Hoe kun je op de foto zien dat de Amerikanen op Roi-Namur-eiland aanwezig zijn?

3 Bekijk het filmpje en vooral de animatie aan het einde ervan goed.

3a Hoelang duurt het voordat een atol ontstaat?

3b Kijk goed naar de animatie en leg uit hoe een atol en een koraalrif ontstaan.

3c Waar komt het zand waar de palmen op groeien vandaan?

3d Wat is een lagune en waarom blijft deze zout?

4 Door welke oorzaken worden veel atol-eilanden na 2050 onbewoonbaar?

5 Noem de pull- en pushfactoren voor het vertrek van de bewoners van de Marshalleilanden.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website